K.v.W., een wijze van zien (Nl)

«Kees van Willigen, een wijze van zien» is een beredeneerde catalogus van een geniale schilder, wiens meesterschap zich ontwikkelde in vier culturen: de nederlandse van zijn oorsprong, de duitse van zijn opleiding en de azia- tische en franse culturen van zijn verdere leven.

Kees van Willigen, telg van een vooraanstaande familie van Haagse juweliers, probeerde de essentie van objecten, dieren en mensen te vangen met een humanistische, humoristische, maar ook ernstige blik. Hij was een man van de twintigste eeuw, leefde van 1915 tot 1990, overleefde een periode van dwangarbeid aan de Birmaspoorweg (de brug over de Kwai rivier) en laat ons een oeuvre meer nog dan geschilderd, geciseleerd, dat de tijd zal doors- taan.

In 600 brieven aan zijn vrouw, weidt hij uit over alle grote thema’s. In de loop van dit leven ontwikkelde hij een persoonlijke, organische, instinctieve, poëtische, modern-realistische stijl. Hij zal een belangrijk schilder met een ecologisch denkraam worden.

Dit boek bevat foto’s uit zijn tijd, reproducties van schilderijen, teksten van de schrijver en fragmenten uit de brieven van Kees van Willigen aan zijn vrouw Martha, waarin hij het picturaal realisme aan de tand voelt en die bij elkaar een dialoog tussen de schrijver en zijn vader vormen.

Het geheel is opgezet als een beeldverhaal, waarin de woorden van de zoon de beelden van de vader omgeven.